Free 2 be


Psychologische hulp voor kind en gezin bij opvoed- en ontwikkelingsproblemen

Professionele hulp bij:

 (Ernstige) opvoedingsproblemen

 Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen (ASS / ADHD)

 Relatie- en gezinsproblemen

 Problemen door huiselijk geweld

  Met of zonder etiket,  klachten van psychosociale aard