FREE 2 BE biedt een ambulante behandeling op maat. Ieder kind, ieder gezin is uniek en zal een andere benadering nodig hebben. Free2be werkt volgens de richtlijnen van de IAG (intensieve ambulante gezinstherapie) en volgt de onderstaande stappen: 

  • Kennismakinggesprek:  Tijdens een vrijblijvend gesprek zullen we samen uw problemen en wensen aankaarten.
  • Observatie fase: Hierna volgt een periode van intensieve observatie en opbouwen van een vertrouwensband, deze periode duurt tussen 2 en 6 weken, afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. Hierna zullen we samen een plan van aanpak maken met daarin duidelijk gevormuleerde te behalen zorgdoelen. 
  • Intensieve behandelingsfase: tijdens deze fase die ongeveer 6 maanden duurt besteden we aandacht aan mogelijke oplossingen van uw problemen. Kinderen / jongeren krijgen inzicht in hun gedrag en de achtergronden hiervan. Ouders en verzorgers krijgen tips en handvatten. Tegelijkertijd denken we samen en experimenteren we met mogelijke strategieën. Met andere worden wij reiken u de tools aan die nodig zijn om uw gezin sterk en gezond te maken.  Wij werken vanuit een positieve benadering, zonder oordeel, vanuit het idee dat U de beste expert van uw gezin bent. Free 2 be combineert methodes en technieken uit Cognitieve gedragstherapie en Systeemtherapie en NLP (neuro linguistisch programing).  Hierbij geldt: het gaat er niet om wélke methode er toegepast wordt, maar wát werkt.
  • Evaluatie: na de behandelfase komen we weer bij elkaar om te evalueren, we bespreken of de zorgdoelen behaald zijn en of verdere behandeling wenselijk is.


Wij gaan van jouw wensen uit, van wat jou zorgenvrij maakt! Ons doel is Free2be you!